Home

Op 2 maart 2019 om 19:30 uur vindt in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in Groningen een HaFaBra-concert plaats. Een unieke samenwerking tussen Gruno’s Postharmonie, Martini Brassband (beiden uit “stad”) en fanfare Concordia uit Middelstum.

Als het op blaasmuziek aankomt, heeft Nederland een rijke cultuur. Vrijwel elk dorp heeft wel een of meerdere muziekverenigingen. Traditioneel kennen we in Nederland de harmonie, de fanfare en de brassband. Tijdens het concert op 2 maart willen de drie organiserende verenigingen het publiek graag kennis laten maken met deze verschillende vormen.

Gruno’s Postharmonie uit stad Groningen is in 1911 opgericht en daarmee de nestor van het gezelschap. De vereniging speelt in de 1e divisie (hoogste amateurniveau) en staat onder leiding van Peter Kleine Schaars.

De eveneens uit stad Groningen afkomstige Martini Brassband is de benjamin van de avond. Toch is ook dit orkest alweer bijna 50 jaar oud en daarmee een vaste waarde in het Groninger cultuurlandschap. Het orkest staat onder leiding van Rieks van der Velde en komt uit in de 2e divisie.

De fanfare van Concordia Middelstum komt uit in de 1e divisie en staat onder leiding van Klaas van der Woude. Voor de Middelstumers is dit het eerste grote optreden tijdens hun honderdjarige jubileum dat dit jaar groots gevierd zal worden.

Tijdens deze avond zullen de verenigingen diverse werken ten gehore brengen die specifiek geschreven of gearrangeerd zijn voor het type orkest. Hoewel het publiek zeker verschillen zal waarnemen zal het plezier in muziek maken bij alle verenigingen zichtbaar zijn. Dat is uiteindelijk wat ze alle drie verbindt.

De toegang tot dit concert is gratis! Ter bestrijding van de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.