Nieuws

Nadat we afgelopen weekend hard gestudeerd hebben is het komende zondag tijd voor onze eerste Try Out concert in voorbereiding op het ONFK. Samen met Sereno Baflo nodigen wij u allen hier voor uit! Zondag 18 maart a.s., aanvang 19.30 uur GKV Damstee, Boerdamsterweg 12a te Middelstum.

 “Willen jullie meewerken aan het eindejaarsfeest van ’s Heeren Loop Opmaat in Bedum?” Deze vraag kregen fanfare Concordia Middelstum een aantal maanden geleden van solobugeliste Helma Wiersema, werkzaam bij ‘s Heeren Loo Opmaat. Inmiddels is het feest achter de rug en kijken betrokkenen dankbaar en tevreden op terug op een mooie avond vol enthousiasme. Hoog tijd om eens aan Helma te vragen hoe deze avond tot stand is gekomen.

Kun je kort iets vertellen over ’s Heeren Loo Opmaat in Bedum?
“’s HeerenLoo Opmaat is in 1997 gestart als ouderinitiatief in samenwerking met het toenmalige Van Boeijenoord. In 2001 zijn we gefuseerd met ’s Heeren Loo. Dit jaar bestaan we alweer 20 jaar!”

Vanwaar de naam “Opmaat”?
“De naam is zorgvuldig gekozen vanuit de gedachte dat iedere cliënt uniek is en iedere cliënt  zijn eigen zorgvraag of ondersteuningsbehoefte heeft. Dat kan variëren van lichte ondersteuning bij de dagelijkse handelingen tot intensieve begeleiding op woonlocaties, maar ook in de klas of  in gezinshuizen. Dagelijks werken onze  zorgprofessionals hard om mensen met een verstandelijke beperking een zo goed mogelijk leven te bieden. Als manager zorg mag ik daar ook een bijdrage aan leveren. Uiteindelijk willen we voor onze cliënten graag van bijzondere professionele waarde zijn.”

En daar hoort een eindejaarsfeest ook bij?
“Nou, gek genoeg was het eindejaarsfeest altijd alleen voor medewerkers. Met het oog op ons twintigjarig jubileum leek het ons goed om eens gemeenschappelijk met cliënten en zijn of haar familie het jaar af te sluiten. Dat past perfect in onze visie. Wij geloven dat je samen de beste resultaten kunt boeken en daar investeren we ook in.”

Zien we die samenwerking ook terug in de manier waarop jullie het georganiseerd hebben?
“Zeker! We hebben een brede werkgroep geformeerd uit alle geledingen van de organisatie. Ons doel: een feestelijke avond organiseren voor alle cliënten, familieleden, wettelijk vertegenwoordigers, begeleiders, vrijwilligers en andere medewerkers. Een avond waarop mensen elkaar konden ontmoeten en samen kunnen genieten en beleven. Uiteraard met ruimte voor de eigenheid en spontaniteit van onze cliënten. Maar niet alleen tijdens de voorbereiding, ook in de uitvoering is goed samengewerkt. De groengroep versierde de route naar de kerk en de cateringgroep zorgde voor hapjes voor de gasten. De koster en alle kerkvrijwilligers van de Maranatha-kerk stonden de hele avond voor ons klaar en zelfs de jeugd van de jeugdsoos speelde een rol. De kerstpakketten voor cliënten zijn ook door cliënten en medewerkers samengesteld. Eigenlijk heel symbolisch voor onze visie op zorg.”

Muziek speelde dus een belangrijke rol?
“Bij een feestje hoort muziek. Het is een universele taal die iedereen begrijpt, je hebt er geen woorden voor nodig en maakt in ieder mens wel wat los. Dat bleek ook afgelopen vrijdagavond. Er werd enthousiast gedanst, meegezongen en ook meegespeeld op diverse instrumentjes. Ook dirigent Klaas van der Woude kreeg hulp van een aantal enthousiaste cliënten. Het bewijst maar weer eens dat onze cliënten intens kunnen genieten van muziek.”

En vanwaar de keuze voor Concordia?
“Dat is aan mij te danken”, lacht Helma. “Als lid van Concordia lag de keuze voor de hand. Ik had een dubbelrol tijdens de avond. Ik vertegenwoordigde de organisatie en mocht op het podium voor iedereen optreden.”

En heeft het gebracht wat jullie ervan verwachten?
“Dat kun je wel zeggen.  Als je maar liefst vierhonderd bezoekers mag ontvangen en als ook het orkest nog eens fantastisch speelt, dan mag je spreken van een geweldig succes. Alle aanwezigen waren unaniem in hun oordeel: volgend jaar weer! Dat is een groot compliment aan alle mensen die hard gewerkt hebben om het allemaal mogelijk te maken. Ook de bijdrage van fanfare Concordia uit Middelstum en haar dirigent Klaas van de Woude verdient een compliment. Ik heb veel positieve reacties ontvangen over hun optreden. Kijk, je kunt het allemaal wel van tevoren bedenken maar de blijheid en het enthousiasme van de cliënten laat zich niet regisseren. Ik zat op het podium en kon dus mooi de zaal in kijken. Ik zag de gezichten van cliënten, hun familie en mijn collega’s. Iedereen genoot op zijn eigen manier en daar werd ik zelf ook heel blij van! De interactie tussen cliënten en orkest vond ik ontroerend en hartverwarmend.”

Volgend jaar in de herhaling?
“Ik ben voor en met mij vele bezoekers. Ik hoop dat een mooie traditie is geboren!”

Op 10 december 2017 om 19:30 geeft de fanfare van Concordia Middelstum o.l.v. Klaas van der Woude haar jaarlijkse sfeervolle kerstconcert “Sterren Stralen” in de Hoeksteenkerk te Middelstum. De fanfare is er dit jaar in geslaagd de beroemde bariton Ernst Daniël Smid te contracteren als solist. Thema dit jaar is “Christmas by Candlelight”.

Sfeer en muzikaliteit gaan hand in hand bij het jaarlijkse kerstconcert “Sterren Stralen” van Concordia Middelstum. De prachtig uitgelichte en versierde Hoeksteenkerk, kerstmuziek bij binnenkomst, samenzang en koek-en-zopie brengen het publiek als vanzelf in de kerststemming. Dit jaar maken we het nog wat intiemer dan anders door het thema “Christmas by Candlelight” te kiezen. Kerst bij kaarslicht dus.

Onze solist van dit jaar zal met zijn warme stemgeluid zeker bijdragen aan deze sfeer. Concordia is er trots op dat Ernst Daniël Smid zijn medewerking aan deze avond verleend en daarmee in de voetsporen treedt van Geert Chatrou, het Roder Jongenskoor en Pearl Joan. Velen zullen hem kennen van zijn optreden in TV-programma’s als Una Voce Particulare. Ook vormt hij samen met collega’s Marco Bakker en Henk Poort het trio “De drie baritons” en heeft in diverse musicals gezongen. Smid zal deze avond samen met Concordia diverse bekende liederen ten gehore brengen, zoals O Holy Night en Have yourself a Mery Little Christmas. Daarnaast brengt de fanfare een keur aan moderne en meer traditionele kerstmuziek. Het geheel staat uiteraard onder leiding van onze dirigent Klaas van der Woude. De presentatie is net als vorig jaar in handen van Bert Groothedde. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het SNS fonds Middelstum.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de leden van Concordia, of via onze website: Kaarten Bestellen
Voorverkoop en donateurs €10,00. Niet-donateurs bij de kassa €12,50.